Naselja

NASELJA OBČINE ROGAŠOVCI IN ŠTEVILO PREBIVALCEV PO VASEH

Št. Naselje Število prebivalcev
1. Fikšinci  187
2. Kramarovci  52
3. Nuskova  314
4. Ocinje 69
5. Pertoča  479
6. Rogašovci   280
7. Ropoča  234
8. Serdica  594
9. Sotina  385
10. Sveti Jurij  493
11. Večeslavci  411
Skupaj  3498