Novice in obvestila

Pomoč družini na domu

S 1.1. 2013 je izvajanje socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v občini Rogašovci prevzela DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci. Zavod nudi izvajanje storitev v okviru pomoči na domu in izvajanje storitev socialnega servisa.


Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
• osebe, starejše od 65 let
• osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege
• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja
• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju

Socialna oskrba na domu obsega:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
• gospodinjsko pomoč
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov


Cena storitve za uporabnika znaša 6,00 EUR na efektivno uro, subvencijo v višini 8,88 EUR na efektivno uro pa prizna občina Rogašovci. Storitev pomoč na domu izvaja socialna oskrbovalka Andrejka HAJDINJAK, strokovno vodenje izvaja in koordinira Brigita RECEK, univ. dipl.soc.del.
Za informacije glede same storitve, sklenitve dogovora o izvajanju storitve, informacij glede skrbi za vašega starostnika ali le če si želite pogovora in razbremenitve stiske ob skrbi za vašega starostnika, se obrnite na telefonsko številko 041 969 010 ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


Uradne ure za stranke v občini Rogašovci bodo ob četrtkih med 8:00-10.00 uro v prostorih Občinske uprave občine Rogašovci (mansarda OŠ Sveti Jurij ).

Rejništvo

Center za socialno delo Murska Sobota prijazno vabi k sodelovanju vse, ki želijo postati rejniki in želijo opravljati rejniško dejavnost.

Vse informacije v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti dobite na Centru za socialno delo Murska Sobota, 2. nadstropje, št. sobe 31, telefon 02 535 11 62.

Kam z biološkimi odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva od 1.7.2011 naprej strogo ločevanje biološko ragradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov. Z udejanjanjem navedenega predpisa bomo prispevali k doseganju okoljskih ciljev, h katerim se je zavezala Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo.