Novice in obvestila

Rejništvo

Center za socialno delo Murska Sobota prijazno vabi k sodelovanju vse, ki želijo postati rejniki in želijo opravljati rejniško dejavnost.

Vse informacije v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti dobite na Centru za socialno delo Murska Sobota, 2. nadstropje, št. sobe 31, telefon 02 535 11 62.