Novice in obvestila

Kam z biološkimi odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva od 1.7.2011 naprej strogo ločevanje biološko ragradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov. Z udejanjanjem navedenega predpisa bomo prispevali k doseganju okoljskih ciljev, h katerim se je zavezala Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo.

Rejništvo

Center za socialno delo Murska Sobota prijazno vabi k sodelovanju vse, ki želijo postati rejniki in želijo opravljati rejniško dejavnost.

Vse informacije v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti dobite na Centru za socialno delo Murska Sobota, 2. nadstropje, št. sobe 31, telefon 02 535 11 62.